Metsamaterjali ost

Kokkuostu tingimused

  • Puit ei tohi sisaldada põlenud notte, sütt, tahma, plastikut, metalli, kive ega muid võõrkehi.
  • Võõrad puuliigid pole lubatud.
  • Paberipuit peab olema värske.
  • Paberipuidu notid ei tohi olla harude ja sügavate lõhedega.
  • Praaknottideks loetaks notid, mis on üle- või alamõõdulised.